Pramogų arenos „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt"
BENDROSIOS TAISYKLĖS

• Atsakingi asmenys, patvirtindami savo susipažinimą ir sutikimą su pramogų arenos „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt taisyklėmis, turi pasirašyti pramogų arenos „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt" registracijos žurnale, prieš tai su jomis supažindinę vaikus, kuriuos atsivedė su savimi ir už kuriuos bus atsakingi.

• Atvykus į pramogų arena, privaloma palikti 50€ užstatą, kuris grąžinamas, pasibaigus arenos nuomos laikui ir, kai arenos personalas apžiūri ar nebuvo apgadintas inventorius.

• Už vaikų saugumą visiškai atsako jų tėvai, įstatyminiai atstovai ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių žinioje/priežiūroje yra vaikas.

• Pramogų arenoje nėra teikiamos įprastinės vaikų priežiūros paslaugos, o tik vaikų pramogų organizavimo paslaugos, vaikams nesilaikant taisyklių, visa atsakomybė tenka tėvams, įstatyminiams atstovams, pramogų arena " www.pramogospanevezyje.lt" nėra atsakinga už vaiko žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl pramogų arenos taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko/-ų neatsargaus ar pavojingo elgesio.

• Vaikai žaidžia prižiūrimi tėvų ar kitų už juos atsakingų pilnamečių asmenų.

• Pramogų arenos administratorius neatlieka vaikų priežiūros paslaugų. Pramogų arena yra laisvo tipo erdvė, organizatorius supažindina dalyvius su galimybėmis, parodo kaip naudotis inventoriumi ir vedėjo paslaugų neteikia, nebent dalyviai yra jas įsigiję.

Pramogų arenos administratorius gali daryti/naudoti nuotraukas ar video arenoje ir juos skelbti socialiniuose tinkluose.

• Pramogų arena „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt" neatsako už paliktų daiktų praradimą arba sugadinimą.

• Žaidimų erdvė yra stebima vaizdo kameromis. Vagystės atveju yra kreipiamasi į teisėsaugos institucijas.

• Jeigu vaikai per daug triukšmauja, elgiasi neleistinai, nesilaiko bendros tvarkos arenos personalas turi teisę juos sudrausminti.

• Jeigu vaikai mušasi, skriaudžia kitus vaikus, elgiasi nedrausmingai arenos personalas turi teisę tokius vaikus (kartu su juos lydinčiais asmenimis) paprašyti palikti iš pramogų kambario. Tokiu atveju pinigai už nepilnai išbūtą laiką nebus grąžinami.

• Už tyčini ar netyčinį pramogų arenos „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt" turto, inventoriaus sugadinimą visiškai atsako vaiko tėvai, įstatyminiai atstovai ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių žinioje/priežiūroje yra vaikas. Pramogų arenos „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt“ administracija už turto sugadinimą gali paprašyti susimokėti.

• Visi lankytojai PRIVALO dėvėti kojines arba šlepetes.

• Dėl saugumo negalima leisti vaikų i žaidimų erdvę su kramtoma guma, maistu, gėrimais. SVARBU užtikrinti maitinimą tik valgomojo erdvėje.

• Dėl visų kitų lankytojų sveikatos ir saugumo, pramogų arenoje „www.uzsakyk.pramogospanevezyje.lt" gali pramogauti tik sveiki ir gerai besijaučiantys vaikai. Atsakingų asmenų prašome supratingumo ir atsakomybės.

• Mokykime vaikus tvarkos ir padėkime jiems susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. Nors šaudytis Iankais/NERF šautuvais labai smagu, tačiau po „šaudynių" šoviniai turi likti ginkluose ir šovinių/strėlių dėžėse.

Pramogų arenoje „www.pramogospanevezyje.lt“ GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:

1. Negalima naudoti konfeti, pinjatų, muilo burbulų, cukraus vatos.
2. Tampyti tinklų, sėdėti j juos įsirėmus ( jie skirti apsaugai ).
3 Neštis mašinas, žaislus, kamuoliukus ir kitus pašalinius daiktus į pramogų arena.
4. Šokinėti nuo konstrukcijų/barikada žemyn.
5. Neštis maistą, gėrimus į pramogų areną.
6. Išleisti, badyti, durstyti pripučiamas barikadas.
7. Į pramogų arena draudžiama neštis aštrius daiktus, su kuriais galima susižeisti pačiam ar sužeisti kitus, bei sugadinti arenoje esantį turtą bei inventorių.

Už sugadintą inventorių, reikalausime atlyginti nuostolius:
Šalmo sugadinimas – 70€
NERF ginklo sugadinimas – 80€
Pripučiamos barikados sugadinimas - 500€
Akinių sugadinimas – 10€
Tinklo nutraukimas/sugadinimas – 30€
Lazerinio ginklo sugadinimas – 800€


TIKIMĖS, KAD SMAGIAI PRALEISITE LAIKĄ! 🤩

.